28
November
11:00 am — 1:00 pm
Kali Mandir Ramakrishna Ashrama